Oldal kiválasztása

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2018. DECEMBER 10.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Eredeti Megoldások Kft.  (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.pcmtrener.hu  weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.pcmtrener.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai: 

Név: Eredeti Megoldások

Székhely és levelezési cím: 1192 Budapest, Baross utca 54/4

Vállalkozás megalapítása: 2016.03.23.

Vállalkozás bejegyzése: 2016.04.11.

Cégjegyzékszám: 01-09-280716

Adószám: 25533851-1-43

Telefonszáma: +36309220433

Email cím: norbi@izsaknorbert.hu

A weboldal/honlap látogatása

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. A honlapon található információk egyéni feldolgozása, értelmezése a Felhasználó saját felelőssége, ami a Szolgáltatót nem terheli.

Változtatás joga és felelősség kizárása

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.

A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a a  www.pcmtrener.hu domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára.   A Honlap egyes szolgáltatásainak, termékeinek megvásárlásával a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre. A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás vagy Termék igénybevételére. A szerződés határozatlan időre jön létre.

A szerződés tárgya

A Szolgáltató az állandó termékeken túl esetileg alkalmi ajánlatokat tesz közzé a Honlapon. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem”, ,,Megveszem” „Csatlakozok” vagy “Kérem” gomb lenyomásával jön létre az adott alkalmi szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az alkalmi szolgáltatások kizárólagos nyújtója Eredeti Megoldások Kft.

A szerződés létrejötte

A Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a www.pcmtrener.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található vásárlási lap kitöltésével, és a „Megrendelem”, ,,Megveszem” Kosárba rakom „, „Csatlakozok” vagy “Kérem” gomb lenyomásával jön létre. A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A vásárlás során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. A Szolgáltató a beérkezett vásárlásokat, jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést, vagy regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra vagy elutasításra.

Árak/fizetési lehetőségek

A Termékek, Szolgáltatások díját bankkártyával a Barion fizetési rendszerén keresztül (MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013, bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el) és banki átutalással lehet fizetni. A Szolgáltató jogosult a Termékek, Szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosíthatja. A módosítás közzététele az adott Termék, Szolgáltatás adatlapján/jelentkezési oldalán történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Az Ügyfélnek nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza. Az Ügyfél elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Eredeti Megoldások Kft. azonnal elektronikusan írásban értesíteni.

Elállási/garancia

Az Ügyfélnek a termék kézhezvételét követő 14 napon belül kell jeleznie elállási szándékát a webáruház felé írásos formában (pl.: email, postai levél) vagy szóban (pl.: telefon). A terméket vissza kell juttatni a webáruháznak önköltségen, melyre az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül van lehetőség. A visszaküldés költsége a vevőt terheli. A terméket a webáruház által kijelölt helyre kell eljuttatni. Az alkalmi egyedi díjas Szolgáltatásokra a Szolgáltató nem vállal pénzvisszafizetési garanciát. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.pcmtrener.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Biztonság

www.pcmtrener.hu Honlap WordPress és WooCommerce alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Honlapon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Jogorvoslatok

Jogainak megsértése esetén az Ügyfél jogosult jogorvoslatért fordulni az Szolgáltatóhoz a fentebb megjelölt elérhetőségeken és törekedni a felmerült sérelmek